AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU
ÎNTREPRINDEREA DE STAT "CADASTRU"
Contacte
Limba de stat Русский язык
Autentificare
În sistemul informaţional dat se prelucrează date cu caracter personal. Folosirea neautorizată a acestora se urmăreşte în conformitate cu legislaţia în vigoare. Sunteţi de acord să Vă autentificaţi în acest sistem?
Anunț

e-Cadastru – acces la datele din cadastrul bunurilor imobile

Pe pagina www.cadastru.md la rubrica e-Service puteți accesa portalul informațional al cadastrului bunurilor imobile e-Cadastru.

La această etapă pe portal este posibilă vizualizarea informației grafice, a datelor din registrul de stat al unităților administrativ teritoriale și străzilor, dar și datelor deschise din registrul bunurilor imobile.

În curînd va fi posibilă vizualizarea datelor din registrul bunurilor imobile (banca centrală de date) pentru utilizatorii autorizați (care dețin log-in și parolă).

Cum să utilizezi e-Cadastru?

Ghidurile de utilizare a portalului informațional al cadastrului bunurilor imobile le puteți accesa la următoarele adrese:

http://www.cadastru.md/images/downloads/e_cadastru/ghid_1.pdf

http://www.cadastru.md/images/downloads/e_cadastru/ghid_5.pdf

Pentru orice întrebări privind utilizarea portalului, Vă rugăm să vă adresați la nr. de tel 022 88 10 48, 022 88 10 40, 022 88 10 38

e-Cadastru – доступ к данным из кадастра недвижимого имущества

Уважаемые пользователи,

На странице www.cadastru.md появилась ссылка на новый информационный портал кадастра недвижимого имущества e-Cadastru.

На данном этапе, на портале доступны для пользования графическая информация, данные из государственного регистра территориальных единиц и улиц, а также открытые данные из реестра недвижимого имущества.

В скором времени, для зарегистрированных пользователей (которые имеют логин и пароль) на портале будет возможен доступ к реестру недвижимого имущества.

Как пользоваться e-Cadastru ?

Инструкции по пользованию порталом можно посмотреть по следующим ссылкам:

http://www.cadastru.md/images/downloads/e_cadastru/ghid_1.pdf

http://www.cadastru.md/images/downloads/e_cadastru/ghid_5.pdf

По вопросам обращайтесь по тел. 022 88 10 48, 022 88 10 40, 022 88 10 38














































Portal informaţional (ver. 1.9.1.0)